Dzisiaj : 03 Lip 2022

Imieniny : Jacka, Anatola, Tomasza

-A A A+

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce wchodzą: Domy Kultury w Bujakowie, Czańcu, Kobiernicach, Porąbce. W każdym z Domów Kultury działają świetlice środowiskowo – integracyjne pełniące między innymi rolę placówek opiekuńczo wychowawczych

więcej  

plastyka i bibułkarstwo (Czaniec, Bujaków, Kobiernice)
makrama (każde sołectwo)
ceramika (Czaniec)
zajęcia komputerowe (każde sołectwo)
zajęcia teatralne (każde sołectwo)
nauka gry na różnych instrumentach (każde sołectwo)
zespoły wokalno-muzyczne (każde sołectwo)
Gminne Warsztaty Twórcze (Dworek w Kobiernicach malarstwo, rzeźba, ceramika)
Dziecięcy Zespół Regionalny „PORĄBCZANIE”
próby chóru „POTOK” w Czańcu i „ZASOLNICA” w Porąbce
próby orkiestr dętych z udziałem młodzieży i dorosłych (Czaniec, Kobiernice, Porąbka)
sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży ( hala sportowa w Czańcu, sale gimnastyczne, boiska sportowe
W ramach działalności GOK-u wynajmowane są sale w Domach Kultury w Czańcu, Kobiernicach i Porąbce z przeznaczeniem na imprezy prywatne, pokazy, występy artystyczne itp. Odpłatność z przedmiotowego tytułu uiszczona jest na konto gminy w wysokości określonej zarządzeniem Wójta Gminy. 

Ponadto działalność GOK-u obejmuje:

zajęcia instruktorskie
imprezy cykliczne i okolicznościowe
imprezy plenerowe, festyny
imprezy współorganizowane ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy tj. szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami
zawody, turnieje, wystawy, konkursy
redakcję gazetki gminnej
organizację wypoczynku zimowego i letniego w ramach Akcji ZIMA, LATO.

 

    Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
    ul. Rynek 22 | 43 - 353 Porąbka

      33 810 60 55